O konferencjiZatrudnianie cudzoziemców w Polsce z uwzględnieniem najnowszych zmian

Konsekwencją wprowadzonych w 2022 r. i 2023 r. zmian w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców są problemy z prawidłową weryfikacją stany prawnego cudzoziemców, a co za tym idzie z prawidłowym zatrudnieniem cudzoziemców. Niejednoznaczne przepisu spowodowały pole do interpretacji przepisów oraz wątpliwości, co do prawidłowości działań. Program uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone w 2022 r. i 2023 r. oraz stanowiska Urzędu Do Spraw Cudzoziemców, Ministerstwa ds. Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej. Prowadzący – korzystając z długoletniej praktyki i znajomości w zakresie bieżących przepisów – przekaże praktyczne uwagi dotyczące legalizacji pobytu i pracy obywateli Ukrainy oraz pozostałych obcokrajowców w Polsce. Podczas szkolenia prowadzący odpowie na pytania uczestników oraz przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną.

W trakcie szkolenia prowadzący wyjaśni nowe regulacje oraz ich wpływ na dotychczasowy proces legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców. W trakcie szkolenie omówione zostaną, m.in. następujące zagadnienia:
• nowe – od 1 kwietnia 2023 r. zezwolenia na pobyt dla obywateli Ukrainy
• uchylenie przepisów „COVID-owych” i ich wpływ na pobyt cudzoziemców w Polsce
• nowy elektroniczny dokument pobytowy dla obywateli Ukrainy
• legalizacja pobytu obywateli Ukrainy w zależności od statusu pobytowego
• nowe obowiązki w zakresie uzyskania nr Pesel i zmiana statusu „UKR” na „NUE”
• zmiany dotychczasowych wiz krajowych i pobytów czasowych przedłużonych z mocy prawa
• ograniczenia dla obywateli Ukrainy w dostępnie do pracy na podstawie oświadczeń i zezwoleń na pracę
• obowiązek powiadomienia PUP w przypadku posiadania / otrzymania / zmiany zezwolenia na pobyt i pracę
• uchylenie wydawania jednorazowych 3-letnich zezwoleń na pobyt czasowy
• ułatwienia w pracy na podstawie umów o pomocy przy zbiorach?

CENY

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

Slide
ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

SPRAWDŹ PROGRAMY