Miejsce konferencji:

Golden Floor Centrum

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

(budynek Centrum LIM, lokalizacja Hotelu Marriott)

Konferencja – 22 maja 2024

Przepisy i praktyka zatrudniania cudzoziemców z uwzględnieniem ostatnich i planowanych zmian

08:30 – 09:00 Rejestracja, Kawa powitalna

09:00 – 09.15 Prezentacja Firmy Most Wanted!

Rezydencja podatkowa 

 • Pojęcie (nie)ograniczonego obowiązku podatkowego (rezydencja podatkowa) 
 • Ustalenie rezydencji podatkowej według polskich przepisów i umów międzynarodowych
 • Ustalenie rezydencji zleceniobiorców na podstawie ich oświadczeń – stanowiska organów podatkowych
 • Obowiązki meldunkowe a rezydencja podatkowa

Zasady opodatkowania cudzoziemców w Polsce

 • Zasady opodatkowania cudzoziemców na umowach o pracę
 • Zasady opodatkowania cudzoziemców na umowach zlecenia

Świadczenia rzeczowe dla cudzoziemców a podatek dochodowy

 • Zakwaterowanie i wyżywienie zatrudnionych cudzoziemców – a przychód podatkowy

Obowiązki polskich przedsiębiorców względem polskiego fiskusa

 • Obowiązki przedsiębiorcy zatrudniającego cudzoziemca za granicą
 • Roczne informacje podsumowujące – kiedy IFT-R, a kiedy PIT-11
 • Podatek hipotetyczny – shadow payment list

Prelegent: Jarosław Sawicki

10:15 – 10:30 – Pytania od uczestników

10:30 – 10:45 – PRZERWA

 • Dlaczego potencjalni pracodawcy użytkownicy obawiają się pracy tymczasowej?
 • Prawne i poza prawne aspekty zniechęcające agencje zatrudnienia do zatrudniania w trybie pracy tymczasowej
 • Różnice pomiędzy outsourcingiem pracowniczym a procesowym, które mają decydujący wpływ na działania urzędów państwowych
 • Zagrożenia dla przedsiębiorców z tytułu zawarcia umowy outsourcingowej
 • Czy zmiany przepisów usuną outsourcing z procesów zatrudniania cudzoziemców

Prelegent: Cezary Pytlarz (prelekcja online)

11:45 – 12:00 – Pytania od uczestników

 • Strategia migracyjna a polski rynek pracy
 • Elektronizacja postępowań pobytowych – status prac nad ustawą o cudzoziemcach
 • Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – nowe obowiązki pracodawców

Prelegent: Nadia Kurtieva

13:00 – 13:15 – Pytania od uczestników

13:15 – 14:00 – LUNCH

 • Legalność zatrudnienia w Polsce
 • Legalność pracy za granicą
 • Delegacja a oddelegowanie
 • Wysokość wynagrodzenia
 • Rozliczenie podatkowe
 • Składki ZUS
 • A1 i EKUZ

Prelegent: Paweł Ziółkowski

15:00 – 15:15 – Pytania od uczestników

15:15 – 15:30 – PRZERWA

 • Cudzoziemcy nie podlegający ubezpieczeniom społecznym
 • Zasady opłacania składek za cudzoziemców
 • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców oddelegowanych do Polski
 • Samodzielne opłacanie składek przez cudzoziemców w Polsce

Prelegent: Andrzej Radzisław

16:30 – 16:45 – Pytania od uczestników

16:45 – 17:00 – Zakończenie

SPRAWDŹ PROGRAM WARSZTATU

Slide
CENA
STACJONARNIE

KONFERENCJA + WARSZTAT STACJONARNY
(1400 ZŁ + VAT)

KONFERENCJA STACJONARNA
(850 ZŁ + VAT)

WARSZTAT STACJONARNY
(850 ZŁ + VAT)

ON-LINE

KONFERENCJA + WARSZTAT ONLINE
(1200 ZŁ + VAT)

KONFERENCJA ONLINE
(750 ZŁ + VAT)

WARSZTAT ONLINE
(750 ZŁ+ VAT)

Slide
ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ